KONTAKTNÁ ADRESA
 
INVESTSPOL, s.r.o.
Rožňavská cesta 24
821 04 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Dielno 1875/1A
034 84 Liptovské Sliače
Tel: +421 44 4304111
e-mail: office@investspol.sk

 

 
       
 
 
© 2010 INVESTSPOL, s.r.o.